دارای موجودی
نتیجه جستجو
دفتر تمرین هارمونی

دفتر تمرین هارمونی

والتر پیستون

200,000 192,000تومان
دو قطعه برای ارکستر سمفونی(از شهر سرد فلق)

دو قطعه برای ارکستر سمفونی

کیهان محمدی

25,000 21,250تومان
دو قطعه برای ارکستر سمفونی(سرود مهر از سرزمین موعود)

دو قطعه برای ارکستر سمفونی

کیهان محمدی

30,000 25,500تومان
دوره هارمونی کلاسیک

دوره هارمونی کلاسیک

پل هیندمیت

170,000 149,600تومان
راپسودی برای ارکستر

راپسودی برای ارکستر

احمد پژمان

50,000 44,000تومان
رازهای اصلی آواز نویسی

رازهای اصلی آواز نویسی

گری یوئر

190,000 167,200تومان
رضا والی مطالعه تحلیلی (مجموعه آوازهای فولکلور شماه 14)از نظر هارمونی

رضا والی مطالعه تحلیلی از نظر هارمونی

بنیامین فسایی

250,000 220,000تومان
رهبری ارکستر

رهبری ارکستر

ماکس رودلف

350,000 332,500تومان
رهگذر عمر(4قطعه برای ارکستر زهی)

رهگذر عمر

کیهان محمدی

25,000 21,250تومان
زمزمه ها

زمزمه ها

حمید متبسم

110,000 99,000تومان
ساز شناسی کاربردی (سازهای موسیقی کلاسیک ایران)

ساز شناسی کاربردی

مجید کولیوند

150,000 132,000تومان