دارای موجودی
نتیجه جستجو
(کنترپوان تنال)آهنگسازی به شیوه باخ

آهنگسازی به شیوه باخ

علیرضا مشایخی

70,000 61,600تومان
آرمُنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده

آرمُنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده

علینقی وزیری

40,000 35,200تومان
آموزش آهنگسازی

آموزش آهنگسازی

جان هوارد

120,000 108,000تومان
آموزش ارکستراسیون (ساموئل ادلر)

آموزش ارکستراسیون

ساموئل آدلر

1,200,000 1,140,000تومان
آموزش پلی فونی

آموزش پلی فونی

ویکتور پاولویج فراینف

180,000 158,400تومان
آموزش کنتر پوان

آموزش کنتر پوان

پاناسوم-فوکس

40,000 35,200تومان
آهنگسازی به شیوه ی کلاسیک

آهنگسازی به شیوه ی کلاسیک

علیرضا مشایخی

70,000 61,600تومان
اصول ارکستراسیون

اصول ارکستراسیون

نیکلای ریمسکی کرساکف

400,000 360,000تومان
اصول سازبندی ارکستر

اصول سازبندی ارکستر

هکتور برلیوز-ریچارد اشتراوس

300,000 264,000تومان
بازگشت به اصل

بازگشت به اصل

احسان توکل

50,000 44,000تومان