دارای موجودی
نتیجه جستجو
آموزش آهنگسازی+CD

آموزش آهنگسازی+CD

جان هوارد

150,000 135,000تومان
آهنگسازی؛ هنر و مهارت

آهنگسازی؛ هنر و مهارت

اَلَن بلکین

580,000 539,400تومان
بازگشت به اصل

بازگشت به اصل

احسان توکل

50,000 44,000تومان
تئوری کمپوزیسیون معاصر

تئوری کمپوزیسیون معاصر

خولوپف-سوکولف-کورگیان

1,100,000 1,045,000تومان
تکنیک زبان موسیقی من

تکنیک زبان موسیقی من

الیویه مسیان

130,000 123,500تومان
جز این کوه شخصی

جز این کوه شخصی

شروین تدبیری

80,000 70,400تومان
رازهای اصلی آواز نویسی

رازهای اصلی آواز نویسی

گری یوئر

190,000 167,200تومان
ساختار ملودی درموسیقی ایرانی

ساختار ملودی درموسیقی ایرانی

محمدرضا آزاده فر

230,000 211,600تومان
فن آهنگ سازی به شیوه دُدکافنیک

فن آهنگ سازی به شیوه دُدکافنیک

مصطفی کمال پورتراب

70,000 59,500تومان
مبانی آفرینش ملودی درآهنگ سازی

مبانی آفرینش ملودی درآهنگ سازی

محمدرضا آزاده فر

275,000 253,000تومان
مبانی آهنگسازی

مبانی آهنگسازی

یوگنی اوسیپوویچ مسنر

570,000 513,000تومان