دارای موجودی
نتیجه جستجو
فرهنگ سازها

فرهنگ سازها

طغرل طهماسبی مراغی

60,000 55,200تومان
ارکستراسیون به زبان ساده (جلد اول سازهای زهی)
ارکستراسیون به زبان ساده

علی اکبر قربانی

35,000 31,500تومان
تنظیم موسیقی در دنیای واقعی
تنظیم موسیقی در دنیای واقعی

کوروزاین

65,000 57,200تومان
دایرة المعارف سازهای ایران جلد دوم
دایرة المعارف سازهای ایران جلد دوم

محمدرضا درویشی

240,000 211,200تومان
دایرة المعارف سازهای های جهان
دایرة المعارف سازهای های جهان

روت میگدلی

69,500 62,550تومان
دوره آموزش ارکستراسیون
دوره آموزش ارکستراسیون

باتیاروف

80,000 72,000تومان
رساله ارکستراسیون شارل کوکلن
رساله ارکستراسیون شارل کوکلن

شارل کوکلن

16,500 15,675تومان
ساز شناسی جهانی
ساز شناسی جهانی

هوشنگ کیا

قیمت: 12,500تومان
ساز شناسی موسیقی ایران
ساز شناسی موسیقی ایران

محمد سریر-بهروز وجدانی

قیمت: 50,000تومان
سازشناسی (سازهای ارکستر سمفنیک و دورانهای تاریخ)
سازشناسی

-

4,000 3,520تومان
سازشناسی سمفونیک (ویژه آزمون کارشناسی ارشد)1
سازشناسی سمفونیک 1

مهری اسدی

25,500 22,950تومان
سازهای ایران
سازهای ایران

محمدتقی مسعودیه

قیمت: 30,000تومان