دارای موجودی
نتیجه جستجو
هارمونی پیشنهادی برای موسیقی ایرانی

هارمونی پیشنهادی برای موسیقی ایرانی

علی قمصری

قیمت: 280,000تومان
هارمونی جز در بداهه نوازی

هارمونی جز در بداهه نوازی

ایگور بریل

180,000 158,400تومان
هارمونی دبفسکی

هارمونی دبفسکی

ی.دوبفسکی

قیمت: 625,000تومان
هارمونی مدرن

هارمونی مدرن

ایگل فیلدهال

250,000 220,000تومان
کنترپوان

کنترپوان

والتر پیستون

350,000 332,500تومان
کنترپوان به زبان ساده

کنترپوان به زبان ساده

استاکز

100,000 88,000تومان
کنترپوان تنال / آهنگسازی به شیوه باخ

کنترپوان تنال / آهنگسازی به شیوه باخ

علیرضا مشایخی

95,000 83,600تومان
کنترپوان مدال/آهنگسازی به شیوه پالسترینا

کنترپوان مدال/آهنگسازی به شیوه پالسترینا

علیرضا مشایخی

160,000 140,800تومان
آموزش هارمونی و تاریخ تحول آن
آموزش هارمونی و تاریخ تحول آن

دیتر دلاموته

قیمت: 20,000تومان
تئوری هارمونی و فرم در موزیک جز
تئوری هارمونی و فرم در موزیک جز

مارک لوین

قیمت: 150,000تومان
تئوری و هارمونی بنیادین جز
تئوری و هارمونی بنیادین جز

بامداد خوشقدمی

40,000 35,200تومان
تاریخ تحول هارمونی
تاریخ تحول هارمونی

شارل کوکلن

150,000 142,500تومان