دارای موجودی
نتیجه جستجو
دفتر تمرین هارمونی
دفتر تمرین هارمونی

والتر پیستون

150,000 144,000تومان
رساله ارکستراسیون شارل کوکلن
رساله ارکستراسیون شارل کوکلن

شارل کوکلن

16,500 15,675تومان
رساله فوگ
رساله فوگ

آندره ژدالژ

33,000 30,360تومان
رساله کنتریوآن
رساله کنتریوآن

کروبینی

4,500 4,140تومان
رهبری ارکستر
رهبری ارکستر

ماکس رودلف

40,000 38,000تومان
ساز شناسی جهانی
ساز شناسی جهانی

هوشنگ کیا

قیمت: 12,500تومان
ساز شناسی موسیقی ایران
ساز شناسی موسیقی ایران

محمد سریر-بهروز وجدانی

قیمت: 50,000تومان
سازشناسی (سازهای ارکستر سمفنیک و دورانهای تاریخ)
سازشناسی

-

4,000 3,520تومان
سازشناسی سمفونیک (ویژه آزمون کارشناسی ارشد)1
سازشناسی سمفونیک 1

مهری اسدی

25,500 22,950تومان
سازهای ایران
سازهای ایران

محمدتقی مسعودیه

قیمت: 30,000تومان
سازهای زهی
سازهای زهی

مرتضی سرآبادانی

1,500 1,320تومان
فرم در موسیقی ( قرن های هفدهم تا بیستم)
فرم در موسیقی

تاتیانا سورنونا کورگیان

400,000 352,000تومان