دارای موجودی
نتیجه جستجو
آرمُنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده

آرمُنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده

علینقی وزیری

40,000 35,200تومان
آموزش آهنگسازی+CD

آموزش آهنگسازی+CD

جان هوارد

180,000 162,000تومان
آموزش ارکستراسیون /ساموئل ادلر

آموزش ارکستراسیون /ساموئل ادلر

ساموئل آدلر

2,500,000 2,375,000تومان
آموزش پلی فونی

آموزش پلی فونی

ویکتور پاولویج فراینف

400,000 352,000تومان
آموزش پلی فونی

آموزش پلی فونی

س.گریگوریف-ت.مولر

250,000 225,000تومان
آموزش کنتر پوان

آموزش کنتر پوان

پاناسوم-فوکس

150,000 132,000تومان
آهنگسازی به شیوه ی کلاسیک

آهنگسازی به شیوه ی کلاسیک

علیرضا مشایخی

120,000 108,000تومان
آهنگسازی؛ هنر و مهارت

آهنگسازی؛ هنر و مهارت

اَلَن بلکین

700,000 651,000تومان
اصول ارکستراسیون

اصول ارکستراسیون

نیکلای ریمسکی کرساکف

950,000 855,000تومان
اصول سازبندی ارکستر

اصول سازبندی ارکستر

هکتور برلیوز-ریچارد اشتراوس

500,000 440,000تومان
بازگشت به اصل

بازگشت به اصل

احسان توکل

50,000 44,000تومان
پوئم سمفونیک پرواز

پوئم سمفونیک پرواز

کامبیز روشن روان

300,000 264,000تومان