دارای موجودی
نتیجه جستجو
اصول دست چپ در ویولن

اصول دست چپ در ویولن

روجرو ریچی

70,000 63,000تومان
پنجاه تمرین ملودیک آسان اپوس 74

پنجاه تمرین ملودیک آسان اپوس 74

فرانتس ولفارت

70,000 59,500تومان
تکنیک وحرکت با ویولن

تکنیک وحرکت با ویولن

الکساندرا وود

60,000 51,000تومان
چهل و دو اتود برای ویولن(کروتزر)

چهل و دو اتود برای ویولن

ردلف کروتزر

180,000 153,000تومان
شصت تمرین اپوس 45

شصت تمرین اپوس 45

فرانتس ولفارت

130,000 110,500تومان
شصت تمرین اپوس 45(ولفارت)

شصت تمرین اپوس 45

فرانتس ولفارت

70,000 61,600تومان
شوچیگ (اتودهای تغییر پوزیسیون) Op.8

شوچیگ Op.8

اوتاکار شوچینگ

30,000 26,400تومان
شیوه‌های آرشه کشی

شیوه‌های آرشه کشی

آگوستین کازورتی

60,000 51,000تومان
فلش -سیستم گام برای ویولن

فلش -سیستم گام برای ویولن

مکس رستال

150,000 132,000تومان
گام ها و آرپژهای مقدماتی

گام ها و آرپژهای مقدماتی

فابریزیو فراری

60,000 51,000تومان
مازاس

مازاس

ژاک فرول مازاس

30,000 26,400تومان
هریمالی

هریمالی

ژوزف هریمالی

50,000 44,000تومان