دارای موجودی
نتیجه جستجو
درآمدی بر آثار پیانویی بلابارتوک

درآمدی بر آثار پیانویی بلابارتوک

ویلارد پالمر- مورتون مانوس

90,000 79,200تومان
هنر پدال‌گیری در پیانو

هنر پدال‌گیری در پیانو

هاینریش گبهارد

100,000 88,000تومان
هنر پیانو

هنر پیانو

دیوید دوبال

360,000 316,800تومان
هنر پیانو

هنر پیانو

هانریش نئوهاوس

270,000 256,500تومان
سرگذشت پیانو
سرگذشت پیانو

هرولد شونبرگ

380,000 349,600تومان
شیوه اجرای تقسیمات ناهمگون زمانی دست راست و چپ در پیانو
شیوه اجرای تقسیمات ناهمگون زمانی دست راس...

مصطفی کمال پورتراب

19,000 17,480تومان
نوازندگی پیانو
نوازندگی پیانو

جوزف هوفمان

17,000 15,300تومان
کاربرد پدال‌های پیانو
کاربرد پدال‌های پیانو

الکساندر نیکیتیج بوخُفتسِف

25,000 22,000تومان