دارای موجودی
نتیجه جستجو
باقی قضایای تاریخ موسیقی

باقی قضایای تاریخ موسیقی

دیوید دبیلو باربر

80,000 70,400تومان
بررسی موسیقی در آیین مهر

بررسی موسیقی در آیین مهر

جهانگیر دانای علمی

20,000 18,400تومان
پیدایش موسیقی مردم پسند در ایران

پیدایش موسیقی مردم پسند در ایران

ساسان فاطمی

95,000 83,600تومان
تاریخ مختصر موسیقی آکسفورد

تاریخ مختصر موسیقی آکسفورد

جرالد ایبرهم

480,000 422,400تومان
تاریخ موسیقی غرب

تاریخ موسیقی غرب

ری بنت

120,000 105,600تومان
چشم انداز موسیقی ایران

چشم انداز موسیقی ایران

ساسان سپنتا

140,000 123,200تومان
درباره آهنگ سازی (گفتگو با علیرضا مشایخی)

درباره آهنگ سازی

اشکان خمسه پور

100,000 88,000تومان
سرگذشت موسیقی ایران

سرگذشت موسیقی ایران

روح الله خالقی

480,000 422,400تومان
سرگذشت موسیقی پاپ

سرگذشت موسیقی پاپ

دنیس استیونس

250,000 230,000تومان
سرگذشت موسیقی راک

سرگذشت موسیقی راک

پرتو اشراق

290,000 266,800تومان