دارای موجودی
نتیجه جستجو
باقی قضایای تاریخ موسیقی

باقی قضایای تاریخ موسیقی

دیوید دبیلو باربر

30,000 26,400تومان
بررسی موسیقی در آیین مهر

بررسی موسیقی در آیین مهر

جهانگیر دانای علمی

20,000 18,400تومان
پیدایش موسیقی مردم پسند در ایران

پیدایش موسیقی مردم پسند در ایران

ساسان فاطمی

30,000 26,400تومان
تاریخ مختصر موسیقی آکسفورد

تاریخ مختصر موسیقی آکسفورد

جرالد ایبرهم

220,000 193,600تومان
تاریخ موسیقی خاورزمین

تاریخ موسیقی خاورزمین

هنری جورج فارمر

90,000 85,500تومان
تاریخ موسیقی غرب

تاریخ موسیقی غرب

ری بنت

70,000 61,600تومان
تاریخ موسیقی غرب

تاریخ موسیقی غرب

دانالد.جی.گروت.-کلود پالیسکا

300,000 264,000تومان
درباره آهنگ سازی (گفتگو با علیرضا مشایخی)

درباره آهنگ سازی

اشکان خمسه پور

25,000 22,000تومان
ریشه های موسیقی

ریشه های موسیقی

استیون براون

48,000 44,160تومان
زنان موسیقی

زنان موسیقی

شهاب جعفری

120,000 105,600تومان
سرگذشت موسیقی ایران

سرگذشت موسیقی ایران

روح الله خالقی

240,000 211,200تومان
سرگذشت موسیقی پاپ

سرگذشت موسیقی پاپ

دنیس استیونس

55,000 50,600تومان