دارای موجودی
نتیجه جستجو
تاریخ و فرهنگ موسیقی جهان

تاریخ و فرهنگ موسیقی جهان

حسن زندباف

50,000 46,000تومان
موسیقایی بیاندیشیم

موسیقایی بیاندیشیم

یانی سی.وید

120,000 105,600تومان
موسیقی بلغارستان

موسیقی بلغارستان

تیمتی رایس

50,000 44,000تومان
چند گفتار درباره موسیقی بومی
چند گفتار درباره موسیقی بومی

بلا بارتوک

40,000 38,000تومان
راگاهای شمال و جنوب هند
راگاهای شمال و جنوب هند

جرج راکرت- ریچارد ویدس

30,000 28,500تومان
مردم شناسی موسیقی سرخپوستان آمریکا
مردم شناسی موسیقی سرخپوستان آمریکا

مارشا هرندن

25,000 22,500تومان
مردم شناسی و موسیقی
مردم شناسی و موسیقی

محسن حجاریان

38,000 34,200تومان
موسیقی شمال هند
موسیقی شمال هند

جورج ای راکرت

40,000 35,200تومان