دارای موجودی
نتیجه جستجو
اتنوموزیکولوژی

اتنوموزیکولوژی

محمدرضا آزاده فر

120,000 108,000تومان
تاریخ و فرهنگ موسیقی جهان

تاریخ و فرهنگ موسیقی جهان

حسن زندباف

50,000 46,000تومان
موسیقایی بیاندیشیم

موسیقایی بیاندیشیم

یانی سی.وید

240,000 211,200تومان
موسیقی بلغارستان

موسیقی بلغارستان

تیمتی رایس

95,000 83,600تومان
چند گفتار درباره موسیقی بومی
چند گفتار درباره موسیقی بومی

بلا بارتوک

40,000 38,000تومان
راگاهای شمال و جنوب هند
راگاهای شمال و جنوب هند

جرج راکرت- ریچارد ویدس

30,000 28,500تومان
مردم شناسی موسیقی سرخپوستان آمریکا
مردم شناسی موسیقی سرخپوستان آمریکا

مارشا هرندن

25,000 22,500تومان
مردم شناسی و موسیقی
مردم شناسی و موسیقی

محسن حجاریان

38,000 34,200تومان
موسیقی شمال هند
موسیقی شمال هند

جورج ای راکرت

60,000 52,800تومان