دارای موجودی
نتیجه جستجو
چند گفتار درباره موسیقی بومی

چند گفتار درباره موسیقی بومی

بلا بارتوک

40,000 38,000تومان
راگاهای شمال و جنوب هند

راگاهای شمال و جنوب هند

جرج راکرت- ریچارد ویدس

30,000 28,500تومان
موسیقی بلغارستان

موسیقی بلغارستان

تیمتی رایس

50,000 44,000تومان
تاریخ و فرهنگ موسیقی جهان
تاریخ و فرهنگ موسیقی جهان

حسن زندباف

29,000 26,680تومان
مردم شناسی موسیقی سرخپوستان آمریکا
مردم شناسی موسیقی سرخپوستان آمریکا

مارشا هرندن

25,000 22,500تومان
مردم شناسی و موسیقی
مردم شناسی و موسیقی

محسن حجاریان

38,000 34,200تومان
موسیقایی بیاندیشیم
موسیقایی بیاندیشیم

یانی سی.وید

75,000 66,000تومان
موسیقی شمال هند
موسیقی شمال هند

جورج ای راکرت

20,000 17,600تومان