دارای موجودی
نتیجه جستجو
جریان شناسی موسیقی مردم پسند ایران

جریان شناسی موسیقی مردم پسند ایران

سعید کریمی

120,000 114,000تومان
جشن و موسیقی در فرهنگ‌های شهری ایران

جشن و موسیقی در فرهنگ‌های شهری ایران

ساسان فاطمی

70,000 61,600تومان
حبیب سماعی و راویان آثار او

حبیب سماعی و راویان آثار او

شهاب منا

40,000 36,800تومان
خسرو خوبان

خسرو خوبان

مهران حبیبی نژاد

قیمت: 250,000تومان
راز مانا (زندگی و دیدگاه‌های استاد محمدرضا شجریان)

راز مانا

محسن گودرزی

قیمت: 60,000تومان
راگاهای شمال و جنوب هند

راگاهای شمال و جنوب هند

جرج راکرت- ریچارد ویدس

30,000 28,500تومان
ریشه های موسیقی

ریشه های موسیقی

استیون براون

48,000 44,160تومان
زنان موسیقی

زنان موسیقی

شهاب جعفری

120,000 105,600تومان
سرگذشت آهنگسازان بزرگ

سرگذشت آهنگسازان بزرگ

هرولد شونبرگ

140,000 128,800تومان
سرگذشت موسیقی ایران

سرگذشت موسیقی ایران

روح الله خالقی

240,000 211,200تومان
سرگذشت موسیقی پاپ

سرگذشت موسیقی پاپ

دنیس استیونس

55,000 50,600تومان
سرگذشت موسیقی جاز

سرگذشت موسیقی جاز

یوآخیم برنت

55,000 50,600تومان