دارای موجودی
نتیجه جستجو
درآمدی بر صوت شناسی در موسیقی

درآمدی بر صوت شناسی در موسیقی

امین شهمیری

قیمت: 120,000تومان
فیزیک صوت برای دانش‌آموزان و دانشجویان موسیقی

فیزیک صوت برای دانش‌آموزان و دانشجویان م...

امیر انجیری استرکی

قیمت: 300,000تومان
آواشناسی آکوستیک و شنیداری
آواشناسی آکوستیک و شنیداری

کیث جانسون

قیمت: 20,000تومان