دارای موجودی
نتیجه جستجو
فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی

فرهنگ جامع اصطلاحات موسیقی

فریدون ناصری

81,500 73,350تومان
نام نامه موسیقی ایران زمین جلد سوم

نام نامه موسیقی ایران زمین جلد سوم

مهدی ستایشگر

قیمت: 40,000تومان
واژه نامه موسیقی ایران زمین جلد اول

واژه نامه موسیقی ایران زمین جلد اول

مهدی ستایشگر

قیمت: 35,000تومان
واژه نامه موسیقی ایران زمین جلد دوم

واژه نامه موسیقی ایران زمین جلد دوم

مهدی ستایشگر

قیمت: 35,000تومان
کتاب گوشه (فرهنگ نواهای ایران)

کتاب گوشه

ارشد تهماسبی

290,000 255,200تومان
اصول نگارش موسیقی(واژه نامه کاربردی)
اصول نگارش موسیقی

تام گرو لیندالاسک

55,000 48,400تومان
فرهنگ تفسیری موسیقی
فرهنگ تفسیری موسیقی

بهروز وجدانی

قیمت: 25,000تومان
فرهنگ جامع موسیقی ایرانی (جلد اول و دوم)
فرهنگ جامع موسیقی ایرانی

بهروز وجدانی

قیمت: 30,000تومان
فرهنگ واژه موسیقی لرستان
فرهنگ واژه موسیقی لرستان

امین ماسوری

19,000 17,480تومان