دارای موجودی
نتیجه جستجو
پیوند شعر و موسیقی آوازی

پیوند شعر و موسیقی آوازی

حسین دهلوی

قیمت: 120,000تومان
درک و دریافت موسیقی

درک و دریافت موسیقی

راجر کِیمی یِن

1,200,000 1,164,000تومان
مبانی شناخت و ساخت ترانه

مبانی شناخت و ساخت ترانه

فرهاد برنجان

280,000 246,400تومان
کنسرت برای کودکان و نوجوانان

کنسرت برای کودکان و نوجوانان

لئونارد برنستاین

120,000 105,600تومان
تجزیه و تحلیل موسیقی برای جوانان
تجزیه و تحلیل موسیقی برای جوانان

لئونارد برنستاین

120,000 108,000تومان
دعوت به شنیدن
دعوت به شنیدن

ریچارد-ل وینک لوئیز-جی.ویلیامز

قیمت: 19,000تومان
شناخت هنر موسیقی
شناخت هنر موسیقی

مجید کیانی

150,000 135,000تومان
موسیقی هنر شنیدن
موسیقی هنر شنیدن

جین فریس

50,000 44,000تومان