دارای موجودی
نتیجه جستجو
پیوند شعر و موسیقی آوازی

پیوند شعر و موسیقی آوازی

حسین دهلوی

قیمت: 120,000تومان
درک و دریافت موسیقی

درک و دریافت موسیقی

راجر کِیمی یِن

قیمت: 1,200,000تومان
مبانی شناخت و ساخت ترانه

مبانی شناخت و ساخت ترانه

فرهاد برنجان

قیمت: 280,000تومان
کنسرت برای کودکان و نوجوانان

کنسرت برای کودکان و نوجوانان

لئونارد برنستاین

قیمت: 120,000تومان
تجزیه و تحلیل موسیقی برای جوانان
تجزیه و تحلیل موسیقی برای جوانان

لئونارد برنستاین

قیمت: 120,000تومان
دعوت به شنیدن
دعوت به شنیدن

ریچارد-ل وینک لوئیز-جی.ویلیامز

قیمت: 19,000تومان
شناخت هنر موسیقی
شناخت هنر موسیقی

مجید کیانی

قیمت: 150,000تومان
موسیقی هنر شنیدن
موسیقی هنر شنیدن

جین فریس

قیمت: 50,000تومان