دارای موجودی
نتیجه جستجو
پیوند شعر و موسیقی آوازی

پیوند شعر و موسیقی آوازی

حسین دهلوی

قیمت: 48,000تومان
تجزیه و تحلیل موسیقی برای جوانان

تجزیه و تحلیل موسیقی برای جوانان

لئونارد برنستاین

72,000 64,800تومان
درک و دریافت موسیقی

درک و دریافت موسیقی

راجر کِیمی یِن

220,000 198,000تومان
شناخت هنر موسیقی

شناخت هنر موسیقی

مجید کیانی

50,000 45,000تومان
مبانی شناخت و ساخت ترانه

مبانی شناخت و ساخت ترانه

فرهاد برنجان

55,000 48,400تومان
کنسرت برای کودکان و نوجوانان

کنسرت برای کودکان و نوجوانان

لئونارد برنستاین

40,000 35,200تومان
دعوت به شنیدن
دعوت به شنیدن

ریچارد-ل وینک لوئیز-جی.ویلیامز

قیمت: 19,000تومان
مقدمه ای بر ساختار موسیقی ایران
مقدمه ای بر ساختار موسیقی ایران

مسعود رضائی نژاد

1,200 1,080تومان
موسیقی هنر شنیدن
موسیقی هنر شنیدن

جین فریس

50,000 44,000تومان