دارای موجودی
نتیجه جستجو
وزن خوانی واژگانی (روش ابداعی)

وزن خوانی واژگانی

ارشد تهماسبی

60,000 52,800تومان
وزن موسیقی و شعر

وزن موسیقی و شعر

احمد رضایی

11,000 10,120تومان
کتاب کوچک ریتم

کتاب کوچک ریتم

اشکان خمسه پور

35,000 30,800تومان
پیوند وزنی شعر و موسیقی (ریتم در عروض)
پیوند وزنی شعر و موسیقی

اردشیر بزرگ نیا

30,000 26,400تومان
خوانش و شمارش ریتم
خوانش و شمارش ریتم

هادی فتوحی

25,000 22,000تومان
ریتم در موسیقی
ریتم در موسیقی

حسن زندباف

3,500 3,150تومان
ساختار ریتمیک در موسیقی ایرانی
ساختار ریتمیک در موسیقی ایرانی

محمدرضا آزاده فر

12,000 11,400تومان
سرایش 2
سرایش 2

حسین مهرانی

60,000 52,800تومان
مقدمه بر آشنایی با پیوند ریتم و عروض
مقدمه بر آشنایی با پیوند ریتم و عروض

مهدی خیابانی

15,000 12,750تومان
وزن خوانی جلد اول
وزن خوانی جلد اول

علی اکبر شکارچی

60,000 52,800تومان