دارای موجودی
نتیجه جستجو
آشنایی با ریتم در تئوری و عمل

آشنایی با ریتم در تئوری و عمل

رابرت استایرر

55,000 48,400تومان
آموزش ریتم به صورت شماتیک

آموزش ریتم به صورت شماتیک

اردشیر بزرگ نیا

35,000 30,800تومان
پیوند وزنی شعر و موسیقی (ریتم در عروض)

پیوند وزنی شعر و موسیقی

اردشیر بزرگ نیا

30,000 26,400تومان
تئوری موسیقی جلد اول (ریتم و وزن)

تئوری موسیقی جلد اول

امیر انجیری استرکی

40,000 35,200تومان
دوره کامل وزن خوانی

دوره کامل وزن خوانی

گری هس

75,000 66,000تومان
ریتم خوانی و ریتم شناسی

ریتم خوانی و ریتم شناسی

اردشیر بزرگ نیا

30,000 26,400تومان
ریتم در موسیقی

ریتم در موسیقی

شهرام مظلومی

20,000 18,400تومان
ریتم شناسی جامع

ریتم شناسی جامع

فریبرز حمیدی

65,000 57,200تومان
سرایش 2

سرایش 2

حسین مهرانی

60,000 52,800تومان
وزن خوانی جلد اول

وزن خوانی جلد اول

علی اکبر شکارچی

60,000 52,800تومان
وزن خوانی جلددوم

وزن خوانی جلددوم

علی اکبر شکارچی

18,000 16,200تومان
وزن خوانی واژگانی (روش ابداعی)

وزن خوانی واژگانی

ارشد تهماسبی

24,000 21,120تومان