دارای موجودی
نتیجه جستجو
پرده گردانی

پرده گردانی

ارشد تهماسبی

190,000 171,000تومان
چگونگی موسیقی ایران

چگونگی موسیقی ایران

ارشد تهماسبی

360,000 316,800تومان
دستگاه در موسیقی ایرانی

دستگاه در موسیقی ایرانی

هرمز فرهت

260,000 228,800تومان
تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران
تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران

فرهاد فخرالدینی

قیمت: 125,000تومان
خودآموز شناخت دستگاه‌ها و آوازهای موسیقی ایرانی در 12 جلسه
خودآموز شناخت دستگاه‌ها و آوازهای موسیقی...

میرسعید حسینی پناه

15,000 13,500تومان
ردیف موسیقی دستگاهی ایران
ردیف موسیقی دستگاهی ایران

برونو نتل

35,000 32,200تومان
رساله در موسیقی
رساله در موسیقی

مسعود زین الدین

4,500 3,960تومان
سیری در رساله های موسیقایی
سیری در رساله های موسیقایی

حسین محمدزاده صدیق

19,000 17,480تومان
گوشه های دوره گرد
گوشه های دوره گرد

محمود رضا(فریبرز)حمیدی

75,000 66,000تومان