دارای موجودی
نتیجه جستجو
چهار مقام (ردیف نوازی و چهارمضرابهای خرم)

چهار مقام

همایون خرم

120,000 105,600تومان
دوره اول ویولن صبا

دوره اول ویولن صبا

ابوالحسن صبا

200,000 176,000تومان
دوره دوم ویولن صبا

دوره دوم ویولن صبا

ابوالحسن صبا

250,000 220,000تومان
دوره ردیف نوازی اسدالله ملک

دوره ردیف نوازی اسدالله ملک

اسدالله ملک

300,000 264,000تومان
دوره سوم ویولن صبا

دوره سوم ویولن صبا

ابوالحسن صبا

100,000 88,000تومان
دوره های سنتور ردیف استاد ابوالحسن صبا

دوره های سنتور ردیف استاد ابوالحسن صبا

فرامرز پایور

180,000 158,400تومان
دوره ی ابتدایی سنتور

دوره ی ابتدایی سنتور

فرامرز پایور

220,000 193,600تومان
دوره‌ی متوسطه سنتور+CD

دوره‌ی متوسطه سنتور+CD

مینا افتاده

480,000 422,400تومان
ردیف آوازی به روایت محمود کریمی برای نی دفتر دوم

ردیف آوازی به روایت محمود کریمی برای نی ...

سیامک جهانگیری

140,000 123,200تومان