دارای موجودی
نتیجه جستجو
خودآموز تنبک

خودآموز تنبک

محمد اخوان

40,000 35,200تومان
دفتر مشق/ شصت تمرین برای تنبک

دفتر مشق/ شصت تمرین برای تنبک

پدرام خاورزمینی

160,000 152,000تومان
روش نوین آموزش تنبک (دفتر اول)

روش نوین آموزش تنبک

مرتضی قاسمی

60,000 52,800تومان
روش نوین آموزش تنبک (دفتر دوم)

روش نوین آموزش تنبک

مرتضی قاسمی

60,000 52,800تومان
شاعر تنبک (نواخته‌هایی از استاد ناصر فرهنگ‌فر)

شاعر تنبک

محمودصفرپور

50,000 44,000تومان
ضرب آوا

ضرب آوا

حمید قنبری

90,000 79,200تومان
قطعات لنگ برای تنبک

قطعات لنگ برای تنبک

مجید حسابی

62,000 55,800تومان
مقدمات تنبک نوازی کتاب اول

مقدمات تنبک نوازی کتاب اول

مجید حسابی

78,000 68,640تومان
مقدمات تنبک نوازی کتاب سوم

مقدمات تنبک نوازی کتاب سوم

مجید حسابی

58,000 52,200تومان
مقدمه تنبک نوازی نوین

مقدمه تنبک نوازی نوین

محمد اخوان

45,000 39,600تومان
نوازش تمبک

نوازش تمبک

صادق تعریف

50,000 44,000تومان
هیچ (یازده قطعه برای تنبک)

هیچ

پدرام خاورزمینی

150,000 135,000تومان