دارای موجودی
نتیجه جستجو
مقدمه تنبک نوازی نوین

مقدمه تنبک نوازی نوین

محمد اخوان

68,000 59,840تومان
نوازش تمبک

نوازش تمبک

صادق تعریف

75,000 66,000تومان
هفت قطعه برای گروه تمبک

هفت قطعه برای گروه تمبک

محمد اسماعیلی

قیمت: 120,000تومان
هیچ (یازده قطعه برای تنبک)

هیچ

پدرام خاورزمینی

200,000 180,000تومان
6/8 تم
6/8 تم

شهریار بلوچستانی

65,000 58,500تومان
تنبک نوازی نوین
تنبک نوازی نوین

محمد اخوان

268,000 235,840تومان
دفتر مشق/ شصت تمرین برای تنبک
دفتر مشق/ شصت تمرین برای تنبک

پدرام خاورزمینی

230,000 218,500تومان
ریتم نوازی (تکنیک های انگشتی)جلد1
ریتم نوازی جلد1

مجید حسابی

87,000 78,300تومان
کتاب تنبک 1 و 2(اعیان)
کتاب تنبک 1 و 2

مرتضی اعیان

120,000 105,600تومان