دارای موجودی
نتیجه جستجو
دو قطعه برای ارکستر سمفونی(یک روز بهاری سرزمین من)
دو قطعه برای ارکستر سمفونی

کیهان محمدی

25,000 21,250تومان
دوره آموزش ارکستراسیون
دوره آموزش ارکستراسیون

باتیاروف

80,000 72,000تومان
رساله آهنگسازی
رساله آهنگسازی

محسن الهامیان

35,000 32,200تومان
رساله ارکستراسیون شارل کوکلن
رساله ارکستراسیون شارل کوکلن

شارل کوکلن

16,500 15,675تومان
رساله کنتریوآن
رساله کنتریوآن

کروبینی

4,500 4,140تومان
ساز شناسی جهانی
ساز شناسی جهانی

هوشنگ کیا

قیمت: 12,500تومان
ساز شناسی موسیقی ایران
ساز شناسی موسیقی ایران

محمد سریر-بهروز وجدانی

قیمت: 50,000تومان
سازشناسی (سازهای ارکستر سمفنیک و دورانهای تاریخ)
سازشناسی

-

4,000 3,520تومان
سازهای ایران
سازهای ایران

محمدتقی مسعودیه

قیمت: 30,000تومان
سه قطعه از حسین دهلوی
سه قطعه از حسین دهلوی

حسین دهلوی

50,000 44,000تومان
فرم موسیقی
فرم موسیقی

ای.و اسپاسبین

قیمت: 165,000تومان
فرهنگ آهنگ سازی جلد اول
فرهنگ آهنگ سازی جلد اول

علیرضا مشایخی

40,000 36,800تومان