دارای موجودی
نتیجه جستجو
فرمهای موسیقی

فرمهای موسیقی

آندره هودیه

قیمت: 34,000تومان
فرهنگ آهنگ سازی جلد دوم

فرهنگ آهنگ سازی جلد دوم

علیرضا مشایخی

40,000 36,800تومان
فن آهنگ سازی به شیوه دُدکافنیک

فن آهنگ سازی به شیوه دُدکافنیک

مصطفی کمال پورتراب

70,000 59,500تومان
ماهیت رهبری ارکستر

ماهیت رهبری ارکستر

کریستوفر سیمن

220,000 193,600تومان
مبانی آهنگسازی

مبانی آهنگسازی

یوگنی اوسیپوویچ مسنر

330,000 297,000تومان
مبانی فرم و فرم‌های موسیقی

مبانی فرم و فرم‌های موسیقی

رالف توروک

250,000 220,000تومان
مطالعه و آنالیز فوگ و انوانسیون

مطالعه و آنالیز فوگ و انوانسیون

جان ورال

150,000 127,500تومان
مقدمه ای برآنالیز موسیقی آتنال

مقدمه ای برآنالیز موسیقی آتنال

امین هنرمند

100,000 88,000تومان
نخستین سرود ملی ایران

نخستین سرود ملی ایران

لومر

30,000 28,800تومان
نظریه ی تعادل در موسیقی

نظریه ی تعادل در موسیقی

دانیلا وبرند ویلمک

50,000 44,000تومان
هارمونی (والتر پیستون) دو جلد در یک مجلد

هارمونی دو جلد در یک مجلد

والتر پیستون

500,000 475,000تومان
هارمونی برای نوآموزان- راهنمای عملی برای هنرجویان

هارمونی برای نوآموزان- راهنمای عملی برای...

تاتیانا سورنونا کورگیان

قیمت: 170,000تومان