دارای موجودی
نتیجه جستجو
(کنترپوان تنال)آهنگسازی به شیوه باخ

آهنگسازی به شیوه باخ

علیرضا مشایخی

40,000 35,200تومان
آثار کلیدی موسیقی

آثار کلیدی موسیقی

ژان ژاک سولی-گی للون

قیمت: 109,000تومان
آرمُنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده

آرمُنی موسیقی ایران یا موسیقی ربع پرده

علینقی وزیری

25,000 22,000تومان
آموزش آهنگسازی

آموزش آهنگسازی

جان هوارد

50,000 45,000تومان
آموزش ارکستراسیون (ساموئل ادلر)

آموزش ارکستراسیون

ساموئل آدلر

600,000 570,000تومان
آموزش پلی فونی

آموزش پلی فونی

ویکتور پاولویج فراینف

55,000 48,400تومان
آموزش پلی فونی

آموزش پلی فونی

س.گریگوریف-ت.مولر

60,000 54,000تومان
آهنگ سازی آوازخوانی به زبان ساده

آهنگ سازی آوازخوانی به زبان ساده

حسن زندباف

21,000 19,320تومان
آهنگسازی به شیوه ی کلاسیک

آهنگسازی به شیوه ی کلاسیک

علیرضا مشایخی

40,000 35,200تومان
ارکستراسیون به زبان ساده (جلد اول سازهای زهی)

ارکستراسیون به زبان ساده

علی اکبر قربانی

35,000 31,500تومان
اصول ارکستراسیون

اصول ارکستراسیون

نیکلای ریمسکی کرساکف

250,000 220,000تومان
اصول سازبندی ارکستر

اصول سازبندی ارکستر

هکتور برلیوز-ریچارد اشتراوس

150,000 132,000تومان