دارای موجودی
نتیجه جستجو
آدورنو و موسیقی

آدورنو و موسیقی

رابرت ویتکین

80,000 76,000تومان
آشنایی با زبان موسیقی

آشنایی با زبان موسیقی

مرتضی سرآبادانی

85,000 74,800تومان
آموزش تئوری موسیقی

آموزش تئوری موسیقی

مرتضی سرآبادانی

45,000 39,600تومان
آموزش حضور در صجنه (راهنمای نوازندگان برای اجرای زنده)

آموزش حضور در صجنه

کارن ای.هاگبرگ

170,000 149,600تومان
آموزش ریتم به صورت شماتیک

آموزش ریتم به صورت شماتیک

اردشیر بزرگ نیا

50,000 44,000تومان
اصول نگارش موسیقی(واژه نامه کاربردی)

اصول نگارش موسیقی

تام گرو لیندالاسک

120,000 105,600تومان
اطلاعات عمومی موسیقی

اطلاعات عمومی موسیقی

محمدرضا آزاده فر

88,000 83,600تومان
الفبای موسیقی

الفبای موسیقی

ایموجن هولست

60,000 52,800تومان
بحورالالحان

بحورالالحان

فرصت الدوله شیرازی

95,000 90,250تومان
بنیان های نظری و عملی موسیقی فیلم

بنیان های نظری و عملی موسیقی فیلم

محمدرضا آزاده فر

15,000 13,800تومان