دارای موجودی
نتیجه جستجو
هیچ (یازده قطعه برای تنبک)

هیچ

پدرام خاورزمینی

200,000 180,000تومان
6/8 تم
6/8 تم

شهریار بلوچستانی

65,000 58,500تومان
آموزش داربوکا جلد اول
آموزش داربوکا جلد اول

شایان ریاحی

200,000 176,000تومان
آموزش درامز 1
آموزش درامز 1

اسکات شرودل

20,000 17,600تومان
آموزش درامز 2
آموزش درامز 2

اسکات شرودل

8,000 7,040تومان
آموزش دهل
آموزش دهل

امین ماسوری

45,000 42,750تومان
آموزش ریتم و دف 1
آموزش ریتم و دف 1

مسعود حبیبی

74,000 66,600تومان
آموزش ریتم و دف 3
آموزش ریتم و دف 3

مسعود حبیبی

74,000 66,600تومان
آموزش ریتم و دف4
آموزش ریتم و دف4

مسعود حبیبی

74,000 66,600تومان
دف بیژن کامکار
دف بیژن کامکار

بیژن کامکار

قیمت: 120,000تومان
شیوه دف نوازی
شیوه دف نوازی

عماد توحیدی

40,000 36,000تومان
کتاب تنبک 1 و 2(اعیان)
کتاب تنبک 1 و 2

مرتضی اعیان

120,000 105,600تومان