دارای موجودی
نتیجه جستجو
دف بیژن کامکار
دف بیژن کامکار

بیژن کامکار

قیمت: 120,000تومان
ده قطعه برای دف جلد اول
ده قطعه برای دف جلد اول

مهرداد کریم خاوری

30,000 26,400تومان
ده قطعه برای دف جلد سوم
ده قطعه برای دف جلد سوم

مهرداد کریم خاوری

30,000 29,100تومان
ریتم نوازی (تکنیک های انگشتی)جلد1
ریتم نوازی جلد1

مجید حسابی

87,000 78,300تومان
شیوه دف نوازی
شیوه دف نوازی

عماد توحیدی

40,000 36,000تومان
گِروس لَدِر
گِروس لَدِر

مهدی بابایی

20,000 17,600تومان
کتاب تنبک 1 و 2(اعیان)
کتاب تنبک 1 و 2

مرتضی اعیان

120,000 105,600تومان