دارای موجودی
نتیجه جستجو
مقدمه تنبک نوازی نوین

مقدمه تنبک نوازی نوین

محمد اخوان

45,000 39,600تومان
نانوشته های دف جلد اول

نانوشته های دف جلد اول

سیاوش عبدی

100,000 88,000تومان
نانوشته های دف جلد دوم

نانوشته های دف جلد دوم

سیاوش عبدی

75,000 66,000تومان
نوازش تمبک

نوازش تمبک

صادق تعریف

35,000 30,800تومان
نوای دف

نوای دف

مهرداد کریم خاوری

60,000 54,000تومان
هیچ (یازده قطعه برای تنبک)

هیچ

پدرام خاورزمینی

130,000 117,000تومان
کتاب تنبک 1 و 2(اعیان)

کتاب تنبک 1 و 2

مرتضی اعیان

120,000 105,600تومان
آموزش درامز 1
آموزش درامز 1

اسکات شرودل

20,000 17,600تومان
آموزش درامز 2
آموزش درامز 2

اسکات شرودل

8,000 7,040تومان
آموزش دف
آموزش دف

ذکریا یوسفی

قیمت: 50,000تومان
آموزش دهل
آموزش دهل

امین ماسوری

22,000 20,900تومان
آموزش ریتم و دف 1
آموزش ریتم و دف 1

مسعود حبیبی

74,000 66,600تومان