دارای موجودی
نتیجه جستجو
خودآموز دف (همگام با فنون دف نوازی1)

خودآموز دف

بهزاد مردانی

قیمت: 4,500تومان
دف نوازان

دف نوازان

محمد حقیقت

20,000 18,000تومان
دف و دف نوازی کتاب اول

دف و دف نوازی کتاب اول

احمد خاک طینت

16,000 14,720تومان
دفتر مشق/ شصت تمرین برای تنبک

دفتر مشق/ شصت تمرین برای تنبک

پدرام خاورزمینی

160,000 152,000تومان
دفینه

دفینه

الهام موسایی

85,000 74,800تومان
ده قطعه برای دف جلد اول

ده قطعه برای دف جلد اول

مهرداد کریم خاوری

30,000 26,400تومان
ده قطعه برای دف جلد دوم

ده قطعه برای دف جلد دوم

مهرداد کریم خاوری

30,000 26,400تومان
ده قطعه برای دف جلد سوم

ده قطعه برای دف جلد سوم

مهرداد کریم خاوری

30,000 29,100تومان
روش نوین آموزش تنبک (دفتر اول)

روش نوین آموزش تنبک

مرتضی قاسمی

60,000 52,800تومان
روش نوین آموزش تنبک (دفتر دوم)

روش نوین آموزش تنبک

مرتضی قاسمی

60,000 52,800تومان
سازهای کوبه ای (از الف تا ی)

سازهای کوبه ای

جف استرانگ

70,000 61,600تومان