دارای موجودی
�������� ����������������
تاریخ تحول هارمونی
تاریخ تحول هارمونی

شارل کوکلن

150,000 142,500تومان
تنظیم موسیقی در دنیای واقعی

تنظیم موسیقی در دنیای واقعی

کوروزاین

65,000 57,200تومان
رازهای اصلی آواز نویسی

رازهای اصلی آواز نویسی

گری یوئر

190,000 167,200تومان
رساله ارکستراسیون شارل کوکلن
رساله ارکستراسیون شارل کوکلن

شارل کوکلن

16,500 15,675تومان
رساله کنتریوآن
رساله کنتریوآن

کروبینی

4,500 4,140تومان
شناخت موسیقی مردم پسند

شناخت موسیقی مردم پسند

رُی شوکر

150,000 132,000تومان
فرمهای موسیقی

فرمهای موسیقی

آندره هودیه

قیمت: 34,000تومان
مبانی فرم و فرم‌های موسیقی

مبانی فرم و فرم‌های موسیقی

رالف توروک

250,000 220,000تومان
مفاهیم شنکر
مفاهیم شنکر

آلن کدوالارد

40,000 38,000تومان
موسیقی بین النهرین
موسیقی بین النهرین

فرانسیس گالپین

10,000 9,500تومان